POZNAJ POTĘGĘ PODŚWIADOMOŚCI

Czym jest przeznaczenie?

Według koncepcji przeznaczenia losy człowieka są z góry określone (zobacz: predeterminizm, kismet). Takie postawienie sprawy działało jednak deprymująco. Dlatego próbowano poznać przyszłość (zobacz: wróżby, astrologia, horoskop, jasnowidzenie, prorokowanie, Yijing), a następnie na nią wpływać: poprzez uczynki podporządkowane regułom uznawanym za sposób polepszenia losu lub za pomocą magii. Idea przeznaczenia nie sprzeciwia się w ogólności decydowaniu o własnej przyszłości, gdyż nie wyklucza przyczynowości (obecne decyzje mogą więc być przyczyną przyszłych zdarzeń, udanych osiągnięć). Przeznaczeniem lub losem nazywa się też napotkane przypadki i zrządzenia, które nie zależą od woli ani starań.

Jakie mamy potrzeby?

POTRZEBY FIZJOLOGICZNE

To podstawowe potrzeby przetrwania, zaspokojenia głodu, wody, tlenu, snu czy biologicznego funkcjonowania człowieka. Potrzeby te zaspokajane są w organizacji poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płac oraz środowiska pracy

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA

To potrzeby środowiska psychicznego i emocjonalnego. Obejmują one między innymi takie elementy, jak zapewnienie sobie bezpieczeństwa czy życia wolnego od trosk materialnych, jak również potrzeba stabilności, ochrony, porządku, sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń. W organizacji zaspokojenie tych potrzeb następuje między innymi w momencie ciągłości zatrudnienia, odpowiedniego programu świadczeń socjalnych czy emerytalnych

POTRZEBY PRZYNALEŻNOŚCI

To potrzeby odnoszące się do relacji człowieka z otoczeniem. Są to potrzeby nawiązywania bliskich kontaktów z ludźmi. Obejmują między innymi potrzebę miłości, przyjaźni, przywiązania, akceptacji. Potrzeby te w większości zaspokajane są przez rodzinę i najbliższych znajomych, jednakże również środowisko organizacyjne może odgrywać w ich zaspokojeniu dożą rolę

POTRZEBY UZNANIA

To potrzeby zyskania uznania we własnych oczach i oczach innych ludzi. Potrzeba szacunku może być deprywowana przez niską ocenę naszego zachowania wystawioną przez innych, zajmowanie mało satysfakcjonującej pozycji społecznej, niedostatek sił, prestiżu i sukcesu. Na tym poziomie nie wystarczają uczucia bliskich, ważne jest, aby inni dostrzegali nasz profesjonalizm i doceniali go

POTRZEBY SAMOREALIZACJI

To potrzeby wynikające z dążenia jednostki do zajmowania się tym, do czego czuje powołanie - do zaspokajania własnych ambicji. Zaspokajać najwyższą potrzebę samoaktualizacji oznacza zaspokajać potrzebę nabywania wiedzy, zrozumienia świata, poszukiwania doznań estetycznych. To potrzeby związane z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału i osiąganiem celów, które przynoszą satysfakcję

POTRZEBA WIARY

W sytuacji trudnej wiara i nadzieja mogą umocnić w człowieku wewnętrzny spokój oparty na bezgranicznym zaufaniu Bogu. Wiara w Boga umacnia w człowieku przeświadczenie, że nawet życie osób ciężko doświadczonych przez los, jest potrzebne i ma sens. To przekonanie, że cierpienie nie jest niepotrzebne, daje osobom dotkniętym chorobą motywację do walki, do życia mimo wszystko.

Nasz zespół

Grażyna

Grażyna

PRZYWÓDCA DUCHOWY

Od ponad 20 lat zajmuje się zdobywaniem i przekazywaniem wiedzy z dziedziny metafizyki. Pomaga ludziom w znalezieni i realizowaniu celu w życiu, dostarczaniu sobie satysfakcji z własnych działań, motywowaniu się do podjęcia nowych wyzwań. Idąc przez życie, każdy z nas korzysta z pomocy nauczycieli w prawie każdej dziedzinie. Od najwcześniejszego dzieciństwa przyswajamy wiedzę o świecie, ludziach i samych sobie. Nie inaczej jest w kwestii rozwoju duchowego. Tutaj jest potrzebny naprawdę dobry nauczyciel duchowy.

Marko

Marko

założyciel wspólnoty-bioenergoterapeuta

Jeden z założycieli bractwa. Bioenergoterapią zajmuje się od 20 lat.Bioenergoterapia to niekonwencjonalna metoda leczenia, polegająca na oddziaływaniu na chorego energią biologiczną terapeuty. Medycyna nie uznaje bioenergoterapii. Lekarze podkreślają, że skuteczność działania bioenergoterapeutów nie została udowodniona w wiarygodnych badaniach.

sandra

sandra

trenerka personalna, dietetyk

Ekspert żywieniowy, trener personalny. Od około 10 lat stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe doświadczenia w dziedzinie treningu i dietetyki, od 2009 roku również w pracy z innymi jako trener osobisty, a także trener i dietetyk online. Na swoje konto z czystym sumieniem może zapisać nie tylko kilka ton zrzuconego tłuszczu, ale i poprawę jakości zdrowia i życia wielu osób – dobrym trenerem nie zostaje się poprzez znajomość techniki ćwiczeń, a przez kompleksowe, personalne podejście do swojego podopiecznego, w każdym aspekcie jego życia.

Łukasz

Łukasz

psycholog społeczny

Ekspert w dziedzinie psychologii społecznej, prywatnie wielki fan muzyki poważnej , czerwonego wina i piłki nożnej.Psychologia społeczna to obszerny dział psychologii, traktujący człowieka jako istotę żyjącą w grupie. Nauka ta bada zależności: jak grupa (społeczeństwo) wpływa na jednostkę, a jak jednostka na grupę. Opisuje szereg zależności, które w efekcie dają takie zjawiska społeczne, jak: naturalny lider, tworzenie się stereotypów czy konformizm.

Czym się zajmujemy?

Co robimy w naszym bractwie

Hemispheric - towarzystwo poszukiwaczy równowagi duchowej, składa się z ludzi, którzy od lat pracują nad swoją duchową czystością, nad własnym człowieczeństwem. Pobieramy nauki w astralnym Mieście Oriin. Tak jak każdy człowiek zalicza kursy w tym wymiarze, tak my robimy dokładnie to samo, przenosząc się duszą do miasta stworzonego przez naszych braci w wyższych wymiarach. I jeśli nasze słowa jeszcze kogoś szokują, to pragnę dodać, że wielu z tych, co zawitało w nasze progi, prosząc o pomoc (o uzdrowienie czy o jakiekolwiek inne duchowo-energetyczne wsparcie), dzięki uwolnieniu ich energetyki i pasm duchowych z pętających moc kodów i programów, zaczęło widzieć to samo co my i jak my potrafi już przekraczać mury Miasta Oriin. Jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie i jasnowiedzenie stały się ich naturalną zdolnością, która powoli rozkwita po zdjęciu karmicznych węzłów..

Dołącz do nas

  •   0048 227 776 65
  •   Warszawa 05-077 ,ul. Radzymińska 129c
  •  twarza_kuniebu@gmail.com.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij do nas wiadomość. Na pewno odpowiemy!